முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மாறுதல் பட்டியல் வெளியீடு - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Tuesday, December 8, 2020

முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மாறுதல் பட்டியல் வெளியீடு


முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மாறுதல் பட்டியல் வெளியீடு.

தமிழ்நாடு நிர்வாகப் பணி - முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதையொத்த பணியிடங்கள் பணியிட மாறுதல் ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது . பள்ளிக் கல்வியால் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணியில் வகுப்பு  முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் பணிபுரியும் கீழ்க்கண்ட அலுவலர்களுக்கு நிர்வாக தலன் கருதி , அவர்களது பெயருக்கு எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியிடங்களில் பணியிட மாறுதல் வழங்கி ஆணையிடுகிறது .Post Top Ad