ரூ 60000 க்கும் கீழ் அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் பொறியியல் பிரிவு படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை பெறுதல் சார்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள் மற்றும் விண்ணப்பம்ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் மற்றும் இறந்த ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளும் பயன் பெறலாம். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, December 5, 2020

ரூ 60000 க்கும் கீழ் அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்களின் குழந்தைகள் பொறியியல் பிரிவு படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை பெறுதல் சார்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள் மற்றும் விண்ணப்பம்ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் மற்றும் இறந்த ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளும் பயன் பெறலாம்.

Post Top Ad