2003 -2004 பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் தொகுப்பூதிய காலத்தை பணி வரன்முறை செய்ய முடியாது - Director Proceedings - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, December 2, 2020

2003 -2004 பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களின் தொகுப்பூதிய காலத்தை பணி வரன்முறை செய்ய முடியாது - Director Proceedings


2003 -2004 தொகுப்பூதிய நியமனம்-பணியில் சேர்ந்த தேதி முதல் பணி வரன்முறை செய்ய முடியாது - பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Click here to Download Director Proceedings

Post Top Ad