தமிழகம் முழுவதும் 17.01.2021 முதல் 23.01.2021 வரை ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம். - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Monday, December 28, 2020

தமிழகம் முழுவதும் 17.01.2021 முதல் 23.01.2021 வரை ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்.
 I am to state that one round of Pulse Polio Immunization (PPI) campaign will be held on 17-01-2021 (Sunday). Government of India has planned nationwide campaign in all States in order to sustain Polio Free Status. About 40,000 immunization booths will be established in Anganwadi Centres, Government Hospitals, Primary Health Centres and in other important places. Tranait booths will be also set up at Bus Stands and Railway Stations to cover mobile population on the campaign days. Mobile booths are also functioning on campaign days to cover remote / inaccessible areas. Besides Public Health Department staff, approximately 2 lakh personnel are being drawn from various departments for this Mega Campaign. About,70 lakh children of under 5 years are expected to be benefited by this programme. 

The salient features of the Campaign includes • All children in the age group (0-5) years should be given 2 drops of polio vaccine. • Even if a child was immunized recently under routine Immunization schedule, the child should be given polio drops on the campaign days also. • Day-1 17.01.2021 (Sunday) Booth based and House to House coverage with all COVID-19 appropriate behavior by the staff and public. Day-2 18.01.2021 (Monday) House to House coverage with all COVID-19 appropriate behavior by the staff and public. Day-3 19.01.2021 (Tuesday) House to House coverage with all COVID-19 appropriate behavior by the staff and public.

Post Top Ad