தனியார் பள்ளிகள் வேலை வாய்ப்பு முகாம்!! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, February 12, 2020

தனியார் பள்ளிகள் வேலை வாய்ப்பு முகாம்!!

தனியார் பள்ளிகள் வேலை வாய்ப்பு முகாம்!!

Wanted Teachers!

Yoga, Hindi, Physical Education, Music, Art & Graft. UG / PG with B.Ed and without B.Ed / D.T.Ed Final Year M.Ed., B.Ed., Students Can also Apply .

Date : 15.03.2020,

 SUNDAY PLACE : MONTFORT MATRIC HIGHER SECONDARY SCHOOL But Road, St.Thomas Mount, Chennai -16.

TIME : 9.00 AM - 4.00 PM

CONTACT. 85310 02966, 94425 68675.


Post Top Ad