இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் உரிமை மாநிலங்களுக்கே உள்ளது - உச்சநீதீமன்றம் !! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, February 9, 2020

இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் உரிமை மாநிலங்களுக்கே உள்ளது - உச்சநீதீமன்றம் !!

இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் உரிமை மாநிலங்களுக்கே உள்ளது - உச்சநீதீமன்றம் !!


Post Top Ad