தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார்கோயில் குடமுழுக்கு திருவிழாவில் சேவை செய்ய ஆசிரியர்களை விடுவித்து ஆணை - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Saturday, February 1, 2020

தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார்கோயில் குடமுழுக்கு திருவிழாவில் சேவை செய்ய ஆசிரியர்களை விடுவித்து ஆணை

தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார்கோயில் குடமுழுக்கு திருவிழாவில் சேவை செய்ய ஆசிரியர்களை விடுவித்து ஆணை!

தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெருவுடையார்கோயில் குடமுழுக்கு திருவிழாவில் சேவை செய்ய கீழ்கண்ட ஆசிரியர்கள் 3.02.2020 மற்றும் 4.02.2020 ஆகிய இருதினங்கள் பணியினை விடுவித்திட ஆணையிடப்படுகிறது .

Post Top Ad