11 & 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத் தேர்ச்சிக் கையேடு!! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Wednesday, February 5, 2020

11 & 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத் தேர்ச்சிக் கையேடு!!

11 & 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத் தேர்ச்சிக் கையேடு!!

மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கும் வினா - விடைகளைக் கண்டு அஞ்சி ஒதுங்கும் மாணவர்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்தக் கையேடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .

வினாக்களுக்கான விடைகள் முடிந்தவரை எளிமையாகத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது . இதனைக் கருவியாகக் கொண்டும் ஆசிரியரின் ஆலோசனையைப் பெற்றும் படிக்கும் மாணவர்கள் சிறந்த மதிப்பெண்களைப் பெற முடியும் .

இது , மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் ஒரு கருவி மட்டுமே . மாணவர்கள் இக்கையேட்டைத் துணையாகக் கொண்டு , வினாக்களுக்கான விடைகளைச் சொந்தமாகத் தொடர் அமைத்து எழுதும் திறனைப் பெறுவார்கள்.

11th >Click here to view pdf

12th >Click here to view pdf

Post Top Ad