மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்களை (DIET) மறுகட்டமைப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு - 20 பயிற்சி நிறுவனங்களையும் (DIET) மூட முடிவு! - Kalvi Tips

SSLC, Plus One, Plus Two Study Materials, Question Papers, Key Answers, Kalviseithi

Post Top Ad

Sunday, October 29, 2023

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்களை (DIET) மறுகட்டமைப்பு செய்து அரசாணை வெளியீடு - 20 பயிற்சி நிறுவனங்களையும் (DIET) மூட முடிவு!

IMG_20231029_094720

School Education Restructuring of State Council of Educational Research and Training ( SCERT ) and District Institutes of Education and Training ( DIETS ) -Orders - Issued.


G.O.(Ms) No.175 - Dated 09.10.2023 - Download here

Post Top Ad